Verejné obstarávanie

Zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, bez použitia elektronickej aukcie

Názov zákazky: Komplexný laboratórny systém pre neinvazívnu statickú a dynamickú diagnostiku pohybového aparátu človeka

Dokument: Kúpna zmluva zo dňa 09.04.2019: EGAMED, spol. s.r.o., Ratnovce 4, 92101 Ratnovce, Slovenská republika