Cieľom Medical Spine, s.r.o. je získať top produkty a implantáty v oblasti zdravotníctva a zaraďovať ich do svojho portfólia. Firma získava prehľad o moderných technológiách ako aj reálnej praktickosti, v spolupráci s odborníkmi v danej oblasti pôsobenia.

Naša spoločnosť Medical Spine, s.r.o. sa etablovala na trh 7.4.2011 ako distribučná spoločnosť.

Spoločnosť  Medical Spine, s.r.o. svoju činnosť zameriava na:

  • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humánnych vied
  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti